EFAB

Lulevägen 4    I    942 34 Älvsbyn    I    Mobil: 0705-59 04 08    I    E-post: efab@live.se

Hur fungerar det?

En luftvärmepump utvinner energi från utomhusluften och överför värmen till den luft som cirkulerar inomhus. Eftersom utomhusluften får sin värme från solen, är det allmänt tillgänglig, kostnadsfri energi som värmepumpen använder sig av för att skapa billig och miljövänlig inomhusvärme.

Panasonic Nordic kan enkelt installeras i alla typer av fastigheter och leder till stora besparingar, oavsett vilket värmesystem som finns sedan tidigare. Värmepumpen avger upp till fem gånger mer värme än vad den förbrukar i el, vilket gör att du kan halvera din värmekostnad.

I genomsnitt leder installationen också till minskade koldioxidutsläpp motsvarande över 2000 mils bilkörning, vilket gör mycket för att minska växthuseffekten.

Luftvärmepumpen utvinner värme ur utomhusluften även vid kallt väder. Visserligen fryser vatten vid 0 °C, men luft innehåller värme även vid minusgrader. Faktum är att det är först vid den absoluta nollpunkten, -273,2 °C, som man kan säga att det helt saknas värme i luften.

Värmepumpen består av en inomhusdel och en utomhusdel. I utomhusdelen frigörs värmen med hjälp av särskild gas (R410A), som via rör transporterar värmen till inomhusdelen. Där sprider sedan en fläkt värmen till alla öppna utrymmen i huset. Rätt placering av inomhusdelen i förhållande till husets planlösning är viktig för att åstadkomma bästa värmespridning.

På Energi och Fastighetsteknik i Norrbotten AB har vi lång erfarenhet av värmepumpsinstallationer och av de olika modellerna från Panasonic Nordic. Vi är därför väl rustade att välja rätt modell för ditt behov och hitta den bästa placeringen av inomhusdelen. Vi kan även beräkna din besparing med stor noggrannhet.

Start    |    Luft/luft    |    Luft/vatten    |    Trygghet    |    Hur fungerar det?    |    Räkna ut din besparing    |    Kontakt